Vejledning i brug af tachograf

Download af Siemens VDO tachograf. Indlæsning af start- og slutland i Siemens VDO. Indtastning af rejsetid eller andet arbejde i Siemens VDO tachograf før overtagelse af køretøjet.

Politiets vejledning om brug af kontrolapparater (analog fartskriver og digital tachograf ). Færdselsstyrelsens vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen. Justitsministeriets bekendtgørelse om køre- og hviletid.

Vi har samlet en række instruktions-videoer, som guider jer igennem diverse funktioner på tachografen. Manuelle indtastninger (UTC-tid). Alle tidsdata i det digitale kontrolapparat registreres i UTC-tid (United Time Coordination (Greenwich- tid)). Foretages registrering i lokalti er der tale om ukorrekt betjening af kontrolapparatet.

Det betyder, at der ved . Virksomhedskortet bruges ikke til kørsel! Brug ikke opløsningsmidler som fortynder eller benzin til . Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Særligt om brug af ” aktivitetserklæring” (ferieerklæring).

Forbud mod anvendelse af tilsmudsede eller beskadigede diagramark – artikel 1 stk. Ligeledes skal virksomheden give chaufførerne de nødven- dige instrukser om reglerne samt holde øje me at reglerne overholdes. Transportvirk- somheden er ansvarlig for de overtrædelser, som chaufførerne begår.

Hvis påhængsvognen medfører gods, der ikke er nødvendigt til brug for specialkøretøjets funktion, er hele vogntoget omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Særlig for så vidt angår kørsel i tom stand (”tomkørsel”) til eller fra en transport, som er undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, er det Rigspolitiets opfat-. Ny vejledning om køre- og hviletid.

Reglerne er ikke ændret for håndværkerbiler. Udgangspunktet er fortsat, at kørsel med et køretøj, som inklusiv påhængskøretøj er indregistreret til over ton, er omfattet af . Hvornår er der krav om brug af kontrolapparat(fartskriver) i servicebiler? En fyldestgørende vejledning om brugen af kontrolapparatet, samt undtagelser fra køre- og.

Rådets forordning (EØF) . Digital tachograf download quick guide. Guide til opsætning af fjerndownload af digital tachografdata. De hovedændringer i tachograf lovgivningen. Impulsgiver – denne giver DF hastighedsimpulser fra køretøjets gearkasse, og skal være en.

Stoneridge godkendt impulsgiver. Køre- og hviletidsreglerne indeholder også regler for betjening af kontrolapparatet og opbevaring af de oplysninger, som kontrolapparatet har registreret, samt regler for udlevering af oplysninger til politiet til kontrol af, om reglerne er blevet overholdt. For at sikre at signalet fra . Der er endvidere regler for installering og eftersyn af kontrolapparatet, .

Sælger af fartskriver til lastbiler i Danmark. Intelligent hjælp under arbejdsdagen, den nye DTCO 2. Brug derfor de fordele fra minuts regel. Er ikke standar men kan opdateres til ver.

Overtrædelse af bestemmelserne om brugen af takograf (kontrolapparat), diagramark og takografkort (fartskriverkort). Undtagelsesbestemmelserne er beskrevet i Rigspolitiets vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen, der indeholder en nærmere gennemgang og fortolkning af .