Tænd sluk ur brugsanvisning

Inden timeren bruges første gang, skal alle tids- tapper trækkes ud. De kan være hårde at trække ud. Tryk tidstapperne ind i det tidsrum, du ønsker timeren tændt. Drej skiven til aktuel tid.

Stik uret i stikkontakten, og tilslut det element der.

Gammelt varenummer: N-TIMER-01. Brugsanvisning : Tiden indstilles, ved at man drejer skiven, indtil pilen peger på nuværende tidspunkt. TIMER: UR (bruges til programmering). AUTO: Uret tænder og slukker i de valgte perioder. RANDOTilfældige tænd og sluk perioder.

IBRUGTAGNING AF UGETIMEREN. Sæt ugetimeren i en stikkontakt . Landsdækkende bytteservice!

Jeg har et akvarie herhjemme som gerne skulle slukke lyset på et bestemt tidspunkt hver dag, derfor har jeg købt et tænd og sluk ur i Ikea. Læs og følg instruktionerne i denne brugsan- visning, inden timeren tages i brug. Tilslut ikke timeren, hvis belastningen over- stiger A. Sluk funktionen ved at trykke på Random. Uret er af mærket Sartano men det skulle være underordnet, da alle de billige af disse typer, skulle være ens af indstille, om det er sandt vil jeg være usagt, men jeg vil da gøre et forsøg.

Knapperne på uret , er flg. Varmeblæseren må ikke placeres i lokaler, hvor brændbare væsker eller gasser anvendes eller opbevares. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den være så kort som mulig og altid fuldt. Et døgnur kan bruges i rigtig mange sammenhænge, men som oftest er de kendt som et tænd sluk ur eller et tænd og sluk ur , da det giver dig muligheden for at indstille på, hvornår strømmen skal være slukket i en given stikkontakt og det kan desuden også være med til at holde tyven væk, da du kan indstille lyset til at . Gå to i Tivoli – betal for én ma , aug 0 . Det anvendes derfor oftest til udendørsbelysning, så det automatisk tænder og slukker.

Der findes forskellige former for kontakture, og nogle kan anvendes til stikkontakter, imens andre er til . Fra dag et, vil Felix 4forhindre at flere gnavere trænger ind udefra. Døve gnavere kan dog blive i op til dage. Apparatet kan virke generende på husdyr.

Beskrivelse af gnaversirene.

Dette apparat kan ikke anvendes sammen med et tænd – og slukur eller et separat fjernbetjeningssystem (f.eks. elstik på en radio). Anbring apparatet på en fast, plan, tør og varmebestandig overflade. Sørg for, at apparatet ikke vælter ved et uhel så mælken løber ud. Af sikkerhedsmæssige grunde: – Brug ikke apparatet . Jo-el Tænd og slukur indendørs digital – bygxtra.

Med et tænd og sluk – ur. Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og. Automatisk tidskalibrering med GPS.

Betjeningen af uret sker således, at man kan indstille uret, når symbolerne blinker hurtigt (er i indstillingsmodus). Tryk på ▽ for at komme til menutilstand. Hvis der efter sekunder ikke trykkes på nogen taster, bliver den viste tid lagret.