Svartbag måge

Fremgang for Danmarks største måge. Svartbagen, der ligesom sølvmågen ofte kaldes for . I løbet af de seneste årtier er der sket mere end en fordobling af den danske bestand af svartbage. De store måger breder sig fra Kattegat og Øresund mod sydvest og vest. Forveksling: Adult kan forveksels med sildemåge, men denne er mindre, .

Den minder dog en del om sildemågen, men denne er noget mindre, har gule ben og et slankere næb. Om vinteren også sammen med sølvmågen. Om efteråret kommer store træk af svartbage nordfra til Danmark for at overvintre. Fødderne er lyseøde, mens det stærke næb er gult med en rød plet. Solidt næb, tyk hals og gråligt lyserøde ben.

Vingerne har en hvid kant. Ryg og vinger er sorte foroven og hovedsagligt hvide forneden.

Unge fugle har mange mørke og lyse markeringer. Den er udbredt i nordlige tempererede og lavarktiske områder fra NØ-Amerika til Europa. De fleste svartbage er standfugle, . Siden har den bredt sig ned gennem fjorden, og nu yngler den også på de aller sydligste holme – Ringøen og Skovholmene. De er først voksne og korrekt påklædt i 3-4-års alderen, og man skal være mere end almindeligt fuglekyndig for at kende forskel på ungfugle af sølvmåge, sildemåge og svartbag. Man må altså nøjes med at kigge på størrelsen og gætte sig frem.

Du kender sikkert hættemågen, der er den mest almindelige måge i Danmark. Hættemågen tager sort hætte på. Vi ser tit svartbagen i havne og ved fiskerbåde. Ryggen er helt sort, resten af kroppen er helt hvid. Næbbet, som er meget kraftigt og højt, er gult med en rød plet yderst på undernæbbet.

Mågen yngler også spredt i Ammassalik-området i Ø-Grønland. Den har en hvid underside og en gråsort overside – vingerne har dog en hvid kant. Disse må ikke forveksles med Middelhavssølvmåge.

VINTERDRAGT: Har til forskel fra yngledragten kraftigt, gråstribet hoved og halssider.

Nogle individer har dog rent hvidt hoved allerede igen fra december og må ikke forveksles med kaspisk måge. JUVENIL: Er vanskelig at skelne fra juvenil svartbag og sildemåge. Sildemågen ligner svartbagen, men er noget mindre og har gule ben (svartbagens er lyserøde).

Arten har i de senere år ændret adfærd og søger i stigende grad føde på . Hvis du har lyst til at udvide dit kendskab til mågeverdenen, er det en god idé at tage ud på Skærbæk Havn. Det er verdens største måge – en kradsbørstig fætter! Find ud af hvilke kendetegn de forskellige måger kan gendendes på og før dem ind i neden- stående skema.

På ”mågeturen” medbringes det udfærdigede skema, blyanter og kikkerter. Lav sammen med eleverne en liste .