Stor sorthovedet måge

Rige: Dyreriget (Animalia). Orden: Mågevadefugle (Charadriiformes). Fænologi: Se gruppens fænologi. Lokalitet: Bjørvika tangen, Bjørvika, Oslo, Norge. Fotograf: Lars Adler Krogh, Danmark . Den har store , hvide pletter ved øjet og et kraftigt rødt næb, røde ben og .

Sorthovedet måge har en sort hætte, der er større og går længere ned i nakke og på strube. Som meget sjældne gæster er fra Sortehavsområdet og Asien desuden truffet stor sorthovedet måge (Ichthyaetus ichthyaetus), fra Sydeuropa audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) og fra Nordamerika lattermåge (Leucophaeus atricilla), præriemåge (Leucophaeus pipixcan), . Langt den største bestand findes i Ukraine langs Sortehavets kyster. Der findes mindre, spredte bestande i de fleste europæiske lande nordpå til Danmark. Larus chachinans barabensis ? Arten yngler, hvor den er talrig, i store kolonier langs flade kyster og på øer.

I Danmark er der nu en mindre, fast ynglebestand. Det er kun tredje gang nogensinde, at denne særlige måge- art besøger Danmark.

Ornitologer strømmer helt fra Skagen til Køge i dag for at få et glimt af fuglen. Nordjyllands fugle har til formål at indsamle, registrere og videreformidle oplysninger om forekomsten af fugle i Nordjylland. Soinateria mollissima – spectabilis sort glente – stork sortand sortgrå ryle 1sorthalset lappedykker sorthovedet måge.

I de senere år er den dukket op flere steder – flest på Saltholm. I efterårs- og vintertællingerne optræder den ikke. Lidt større end hættemåge og meget lys, næsten ren hvid med sort hætte og kraftigt, rødt næb med sort og gul spids.

Flugt Flugtsilhuetten er. Vingeoversiden har markant sort vingebånd samt gråhvidt felt på armen, udgjort af de store dækfjer. Skulle vi alligevel have taget grydelåg på hovedet? Jensen Teknisk info: Digitalt . Adult fugle i sommerdragt er umiskendelig, når ingen anden måge af denne størrelse har helsort hoved. I øvrigt har den grå vingeoverside og ryg, med meget . Vi gjorde et tilfældigt stop ved nogle sewage ponds ved byen Tel Josef, hvor ikke mindre end 1Store sorthovedet måger vakte glæde.

Bet Shean-dalen er hoved-overvintringsområde for arten i Israel. Normalt kommer de først til. Sorthovedet Måge , sommerdragt Sorthovedet Måge. Stor – sorthovedet-maage -10.

I løbet af få år er bestanden af sorthovedet måge i Danmark flerdoblet.

Nu er det ganske vist, at en sydøstligt orienteret mågeart fra subtroperne i disse år rykker mod nordvest. En stor gulbenet klire blev fundet ved Skillinge, Skåne, ca. NV for Hammeren på Bornholm, kl.