Normal arbejdstid 37 timer

Fuld tid er normalt timer om ugen, men det er tilladt at aftale et højere timetal. Deltid er, når du arbejder mindre end timer om ugen. Selvom du bliver ansat med en såkaldt funktionsløn eller jobløn, skal I stadig aftale en normal. Din ansættelseskontrakt skal indeholde oplysninger om din normale arbejdstid og placeringen af den.

Det er almindeligt, men ikke et krav, at der står noget om reglerne for overarbejde eller merarbejde.

Den mest almindelige arbejdstid i Danmark er timer pr. Arbejdstiden er ikke direkte fastsat i lovgivningen, så den skal fastlægges i din individuelle kontrakt eller i kollektive overenskomster. Vi kan hjælpe dig med at undersøge, om din kontrakt indeholder klare regler for både en fast arbejdstid og regler for betaling af overarbejde. Den normale arbejdsuge er på timer per uge. Se her hvilke regler, der gælder ved arbejdstid , overarbejde og hvileperioder.

Læs om din arbejdstid og se hvad der fx gælder om tjenesterejser og undervisning i arbejdstiden. Der kan fx stå, at den ugentlige arbejdstid er timer og skal placeres mellem kl. Der kan dog være aftalt nogle særlige regler i en overenskomst, lokalaftale eller i din ansættelseskontrakt.

Men det kommer vel også an på hvilken overenskomst arbejdspladsen har. På min mands arbejdsplads har de ingen overenskomst og hans arbejdsuge er på . Det er derfor vigtigt, at du tjekker din overenskomst og din ansættelseskontrakt for at se, hvad forholdene er på netop din arbejdsplads. Din arbejdstid skal stå i din ansættelseskontrakt. Mindre skrift Større skrift Normal skrift Udskriv PDF Udskriv aktuel side.

Hvis din arbejdsplads ikke har . Tjenestemænd har ved fuldtidsbeskæftigelse en arbejdsuge på gennemsnitlig timer. Det er uden betydning for beregningen, hvordan den ansattes arbejdstid rent faktisk er fordelt på de enkelte dage og uger. Analyse: Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid ? Umiddelbart lyder det enkelt, for den aftalte ugentlige arbejdstid er timer herhjemme. Dansk lovgivning indeholder ingen angivelse af arbejdstidens længde ved f. I henhold til arbejdstidsloven, der gælder for alle medarbejdere, der ikke er omfattet af tilsvarende . I en fuldtidsstilling er der 1. I gennemsnit skulle dette gerne passe med at han arbejder timer om ugen, opgjort over en periode.

Det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. Og dermed kan du udregne hans norm arbejdstid pr måned ved at gange antallet af regulære hverdage med 4.

Du skal være ansat med mere end timer om ugen for at være omfattet af funktionærloven. Normalt beregnes lønnen forholdsmæssigt i forhold til den nedsatte arbejdstid. Du bør være opmærksom på, at overgang til og . Ved arbejde udenfor normal arbejdstid er der mulighed for at etablere holddrift, dvs. Den ugentlige arbejdstid er timer , men det er op til den enkelte virksomhed at fastsætte den daglige arbejdstid. For de offentligt ansatte blev denne arbejdstid fastsat ved lov.

Et rolle og miljøskifte på flere planer varaltså medvirkende til, at Thomas fik arbejdstiden ned fraopimod 1timer omugen til en såkaldt normal arbejdstid på timer.