Mørtel til understrygning

Inden du begynder understrygningen, skal løs gammel mørtel fjernes. Der er ikke noget kompliceret ved understrygningen. Der skal blot lægges mørtel i både de lodrette og de vandrette samlinger af teglene.

Bruger du både en fugeske og en papegøjeske, kan du nemt komme helt ind i krogene. På de sværest tilgængelige. Denne mørtel er meget plastisk og bliver ikke for hård ved afbinding.

Mørtelen består af to dele lagret kulekalk, del jurakalk og ni dele ovntørret kvartssand. Mørtlen sættes i samlingerne med en understrygeske eller en bred fugeske. Understrygning af tagsten udføres for at lukke for fygesne og evt. Mørtlen anbringes med fordel på en mindre plade, og med nogen øvelse kan der med en lille . Tegltag med understrygning.

Taget er husets mest udsatte overflade. Nedfalden understrygning er relevant at være opmærksom på i forbindelse med ældre tage med tagsten. Den moderne understrygning består af en syntetisk fuge, der trykkes ind.

INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING.

Mørtel består af en blanding af læsket kalk og san hvor kalken er bindemidlet, og sandet er tilslagsmaterialet. Det bruges til opmuring, fugning og pudsning af murværk samt understrygning og forskælling af tag-. Primatag anbefaler og udfører understrygning med bitumen-baserede produkter, som næsten alle tagbelægninger med fordel kan understryges me samt med mørtel.

Jeg har været i gang med at forsøge mig med understrygning , da mit tag trænger alvorligt – der er faktisk ikke understrygningsmørtel tilbage. For at tætne tage- ne mod fygesne og stærk slagregn skal stenenes samlin- ger lukkes med mørtel. Mørtlen kan påføres indefra, og det kaldes understrygning. Hvor det ikke kan lade sig gøre indefra, kan taget forskelles udefra. Vedligeholdelsen foretages med 3-års mellemrum.

Hej Bolius Jeg skal i gang med operation overstrygning af mit tegltag når vejret bliver lidt bedre. Jeg er dog lidt i tvivl omkring hvilken mørteltype der er at foretrække. Råvare : Produceret af rensede hår fra kreaturer. Oplægning : Poser á 2gram i afkortet længde. Forbrug : 2gram svarer til ca.

Til én sæk mørtel anvendes ca. Blanding : Mørtel og Fæhår tilsat passende vand blandes i en tvangsblandemaskine i. Vi skal have understrøget et tegltag. Vi har bedrevet vægge i loftsrum, så man kan komme til at understryge tag, der før var skjult.

Det er tydeligt, at den umiddelbart tilgængelige del af taget er ve. Hvis huset har et åbent , uudnyttet tagrum , skal man i forbindelse med dette , hovedtjek ” gå den indvendige tætning med mørtel , den såkaldte , understrygning , efter i sømmene.

Alle opståede huller mellem stenene tætnes igen. Mindre varmetab med understrygning af tag. Med moderne, elastisk fugemasse kan du forebygge indtrængning af regn eller fygesne, ligesom du kan reducere .