Hjælp til bolig kontanthjælp

Hvor har man råd til at bo som kontanthjælpsmodtager? Se her, hvad fem af de største boligportaler kan byde på. Du kan søge din kommune om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Re: Boligløs på kontanthjælp. Louise Schelde skrev: Kære Frk.

Møller, Hvordan du konkret dokumenterer dit ophold i kommunen aftales individuelt sammen med kommunen. Dette af hensyn til rådighedsforpligtelse og aftaler i øvrigt. Særlig støtte – rimelig billigere bolig – nettoboligudgift. Enkeltydelse – depositum – flytning – uudnyttet opsparing : Cases. Kan jeg få etableringshjælp eller hjælp til flytning?

I særlige tilfælde kan du søge om hjælp til betaling af din husleje, hvis du ikke selv har mulighed herfor. Nedenfor kan du læse om, hvilke betingelser, du skal opfylde, før du kan søge om hjælp til din huslejebetaling og hvordan du søger om denne hjælp.

Derudover får du svar på om du skal tilbagebetale pengene, hvis du . Din kommune kan i nogle tilfælde hjælpe dig med at få en bolig , hvis du er boligløs og ikke har andre muligheder. Læs mere om dine muligheder her. Det er ikke et krav, at man skal have en folkeregisteradresse for at kunne få kontanthjælp. Den kommune, hvor pågældende opholder sig, er pligtig til at yde hjælp efter aktivloven.

Det afgørende er, om pågældende har opgivet sin bolig i en tidligere kommune og der er intet der tyder på, at opholdet i den nye kommune, . Når du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp , får du et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser. Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimal kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte fra Udbetaling Danmark blive reduceret. Kontanthjælpsloftet træder i kraft 1. Tilskud og hjælp til lejebolig. Få hjælp til det økonomiske, hvis du bor i lejebolig. Mange unge og nye på boligmarkedet har en presset økonomi.

Derfor er der nogle muligheder for at få hjælp til at komme i gang med sin bolig , som er relevante for dig, der går efter en lejebolig. Arbejder du på nedsat tid eller får en løn, der er mindre end integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp , kan du få supplerende hjælp. Ferie når du modtager økonomisk hjælp.

Du skal henvende dig i dit jobcenter, hvis du ønsker at holde ferie, når modtager du integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Du kan få bevilget en pleje- eller ældrebolig , hvis du har behov for en bolig , der er indrettet specielt til ældre. Faktisk er det hovedreglen, at kommunen skal se bort fra formue i form af ejerbolig. København er en metropol med . Formuereglerne i aktivloven.

Reglerne om kontanthjælp findes i aktivloven. Af § frem- går det, at kommunen ikke kan yde hjælp , hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, . En af sagerne på temaankemødet handlede om en enlig man der ikke . Kommunen kan i helt særlige tilfælde hjælpe med en bolig til borgeren igennem den boligsociale venteliste. Høje-Taastrup kommune får løbende stillet et begrænset antal boliger til rådighed fra de almennyttige boligselskaber.

Det sker, for at kommunen kan løse påtrængende boligsocial problemer for . Hjælp til anvisning af lejebolig. Er du borger i Hørsholm kommune kan du blive skrevet op til en lejebolig i kommunen, hvis du står i en akut boligsituation. Modtager førtids- eller folkepension eller efterløn, SU eller anden forsørgelse, som ikke er betinget af rådighed.

Du kan skrive dig op til lejebolig eller ungdomsbolig, hvis du opfylder vores kriterier. Læs kriterierne, inden du udfylder en ansøgning. Film om kontanthjælpsloftet.

Får du boligstøtte eller særlig støtte ud over din kontanthjælp , uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan kontanthjælpsloftet betyde, at du får mindre udbetalt. Tilføjet loft for regneeksemplet fra Aarhus kommune. Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp , uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Disse kan helt eller delvist ikke få §i Aktivloven længere.