Historisk tidslinje for børn

Dansk historie fra oldtid til nutid. Find info om de forskellige tidsperioder og om historiske begivenheder. Historisk tidslinje giver overblik og indsigt.

Dan dig et overblik over historien i vores historiske tidslinje og klik dig ind på en specifik tidsalder. En historisk periode er eksempelvis: Vikingetiden fra år .

De kan eventuelt læses højt for klassen. Det gratis online leksikon. Hvis skolen har abonnement på Skoletube, kan du kopiere den og arbejde videre med den og løbende tilføje de . Læringsspil med fokus på det kronologiske overblik over forskellige emner. Tidslinje -spillet kan benyttes som læremiddel i undervisningen på flere forskellige måder.

Spillet har tre sværhedsgrader . Til inspiration i undervisningen.

Isens afsmeltning er tilendebragt. Den første generalforsamling. Hjemmebehandling på forsøgsbasis. Første livskvalitetsundersøgelse af blødernes vilkår.

Se originale kilder, der viser kampen om danskernes seksualitet og identitet gennem tre århundreder. Undersøg børns rettigheder, og diskuter, hvordan verden ville se ud uden dem. Bibelens tidslinje til barn.

MF-professor Heid Leganger-Krogstad og kateketstudent Asbjørn Håkonseth har vært sentrale i utviklingen. Danmarks Bløderforening stiftes. Fortellingene festes videre til en historisk tidslinje , sier Heid.

MFs kateketstudent Asbjørn Håkonseth har skrevet masteravhandlingen sin på utprøving av Tidslinjen under. Daginstitutioner før i tiden 3. Theresa Betancourt og Kashif Khan har forsket i. Bronfenbrenner arbejder med tre forskellige tidslinjer: 1. En personlig tidslinje , der strækker sig over den enkelte persons livsforløb 2.

De vigtige begivenheder fra de første nordmænd og danskere angreb de engelske kyster og frem. En udbrydergruppe fra IRA bomber Omaghs centrum og dræber mennesker og to ufødte børn. Våbenafhændelse fortsat et stort problem. Skotland og Wales får en form for . Eleverne får udleveret et ark, hvorpå der er trykt en tidslinje med billeder af oldeforældre, bedsteforældre, forældre og barn.

Ud for hvert billede står der de samme fire eller fem helt konkrete spørgsmål, som spørger ind til hverdagslivet for et barn på elevernes alder. Hvad laver du, når du har fri fra skole? Dertil kommer foror tidslinje , efterskrift og billedoplysninger.