Fundraising ansøgning

Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig , før man sender en ansøgning af sted til en offentlig pulje eller privat fond. Tip – Send din ansøgning i god tid. Tip – Få en anden person til at læse korrektur, inden du sender. Tip – Tag gerne en snak med fonden.

Tip – Send ikke ansøgninger til den samme fond hele tiden. Bonus – Eksempel på opsætning af ansøgning.

Om Steffen Gregersen – En aktiv fundraiser. Else Andersen giver tre gode råd til at lykkes med fundraising. Du kan finde inspiration i eksemplerne, som der linkes til her på siden. En enkelt eksempel er venlig udlånt af fundraiseren.

Du er også velkommen til at kontakte Morsø Kommunes fundraiser , hvis du ønsker at se andre eksempler på ansøgninger. Brug kræfterne på at målrette din ansøgning til den enkelte fond. Det er væsentligt at se på, hvad der rører sig i lokalsamfundet.

Er der fx fokus på udviklingstendenser inden for sundhed eller socialt arbejde, som du kan tænke med ind i dit projekt. Disse midler kan komme mange steder fra, men i vores verden handler fundraising om ansøgninger til private og offentlige støtteydere – herunder private fonde .

Det kan være de har bestemte krav til opsætning og længden af ansøgningen. Det kan også være, de selv har et . Det er en god idé at undersøge og kontakte fonden, inden du søger. Liste over aktuelle puljer – klik her.

Dette hæfte kan varmt anbefales ved lokale udviklingsprojekter. Hans Stokholm Kjer, projektmager og fundraiser , skriver i . Bagest i bogen finder du et eksempel på en ansøgning , som har givet mange penge i tidernes løb. Det er nok det tætteste på en skabelon vi kommer, uden at det bliver “for meget”.

Du kan hente bogen ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev. Dog skal du være opmærksom på at nogle fonde kræver, at du bruger . Klassisk eksempel på en fundraising logbog med fremhævelse af bevilgede beløb. Logbogen er meget nem at anvende og giver et hurtigt overblik over dialogen med støtteyder og de ansøgninger , som du har til afsendt. Fundraising logbog (inkl. bevillingsarkiv). Lær om fundraising og fonde.

Vi tilbyder både rådgivning og kurser, så du er godt forberedt, når du skal søge fundraising hos fonde. Din guide til effektiv fundraising. Her kan du læse om forskellige former for fundraising , få gode råd til din ansøgning og få tips til, hvor du kan søge.

Nedenfor finder du en liste med eksempler på websider med oversigter over legatregistre. På nogle af siderne kan du også finde råd og vejledning i .

Som DSU-afdeling har man ofte ikke så mange penge på kiste-bunden når det kun drejer sig om kontingent-kroner. Herunder finder du en række bud på hvordan i som afdeling måske kan få adgang til lidt flere ressourcer. Det er oftest kasseren eller formanden som fordeler ansvaret med at . Din ansøgning er det afgørende dokument, som skal overbevise fondene om, at du er den rette modtager af deres næste uddeling af penge. Fondsmedarbejderne har kun kort tid til at screene et stort antal ansøgninger , så vær derfor sikker på, at du får forklaret de vigtigste hovedpunkter, så fondene ved. Nordea-fonden modtager over 6. Her er vores råd og tjekliste til, hvordan du udarbejder en god ansøgning.

Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Det kan også betale sig at bruge lidt tid på at overveje, om du skal tage en professionel fundraiser med som sparringspartner allerede fra starten. Den professionelle fundraiser har de rigtige teknikker til at skabe det gode håndværk, der ligger bag en god ansøgning , og har ofte den nødvendige knowhow, der skal til for at . Mængden af ansøgninger og henvendelser om støtte til såvel offentlige som private finansieringskilder er omfattende, og konkurrencen om midler er hård.

De specifikke krav til sådanne ansøgninger kan læses her. Midlerne kan være penge, men det kan også være naturalier.