Det digitale fællesskab

Vi kan ikke bringe mennesker fysisk sammen, men vi kan sætte or billeder og lyd på det digitale samvær. Er der forskel på et online og offline fællesskab? Hvordan adskiller de sig?

Tror du, at børn ser anderledes på det virtuelle fællesskab end voksne? Diskutér eventuelt følgende udsagn: ”De sociale medier er nutidens poesibøger.

Børn og unge bruger medierne til . WiFive – Det gode digitale fællesskab. Unge menneskers barske tone på nettet. Danske børn og unge er enormt aktive på nettet. Danskere starter med at bruge de sociale . Fremtidedens fællesskaber – den digitale vej er en best pracitce, der markerer afslutningen på projektet Brobygning over digitaliseringskløften.

Bogen kortlægger værestedsbrugernes digitale muligheder og udfordringer, angiver en række anbefalinger til kommuner og væresteder og slår til lyd for et større samarbejde. Klavs spiller World of Warcraft og bliver inviteret til guild-fest.

Skal han gå til fest med nogen han ikke. Ny undersøgelser viser, at de unge selv efterlyser tiltag for at sikre den gode tone på nettet. Alle skal med i det digitale fællesskab.

Den senmoderne individualisme kommer umiddelbart godt til udtryk i den digitale verden. Der er lagt op til, at man i højere grad skal profilere sig selv de steder på nettet, der er sociale mødesteder. Internettet er ikke blot et værktøj. Det er et medie, der fremmer nye fællesskaber.

Konference En af tidens mest succesrige metaforer for det moderne liv er begrebet netværkssamfund. Så meget holder man i visse kreds af idéen om, at den dominerende sociale organisationsform i Vesten trækker i retning . De digitale teknologier præger unges syn på fællesskaber. DET DIGITALE FÆLLESSKAB Eleverne skal lære, at et online fællesskab skaber en anden måde at være sammen på end et offline fællesskab. Her arbejdes der blandt andet med netetik, netmobning og med de særlige muligheder et online fællesskab har. DE DIGITALE FODSPOR Eleverne skal lære . Projektet introducerer social IT som redskab til at styrke alle elevers muligheder for at deltage aktivt på alle niveauer af klassefællesskaber i folkeskolen.

Digitale , inkluderende fællesskaber. Flere børn med særlige støttebehov skal inkluderes i folkeskolen. Det skaber store udfordringer for lærere, inklusionsvejledere og .

Samtidig lærer de også at styre uden om den adfær der kan påvirke deres digitale spejlbillede uheldigt, men altså uden hævede pegefingre. Andreas Knudsen, der er SSP Koordinator ved Kalundborg Kommune underviste i dag 6. Hvidebækskolen i sociale medier. Man kan ikke leve uafhængigt i en gensidigt afhængig verden.

Kab For år tilbage, da vi stod ved indgangen til det store informationsteknologiske gennembru diskuterede man med stor alvor, hvad vi skulle bruge al den tid til, som ville blive frigjort af informations- og kommunikationsteknologien. Delprojekt 1: – digitale redskaber skal understøtte at vi når alle børn, og de får tilpasse udfordringer. Den første mobil er noget, som ethvert barn glæder sig til at få. Dog kræver den digitale virkelighe at forældrene ruster deres børn til at færdes online: procent af danskerne mener, børns øgede brug af sociale medier hænger sammen med at nogle kan føle sig uden for fællesskabet.

Mange danskere er opmærksomme . Det digitale spejl- undervisning for dine børn Online undervisningsforløb for forældre og lærere om, hvad nettet og sociale medier gør ved det digitale fællesskab , den digitale identitet og de digitale fodspor. Bruger du de samme passwords på forskellige hjemmesider?