Delkrystallinsk plast

Betegnelsen krystallinsk dækker over plasttyper, hvor molekylerne er ordnet i et tredimensionalt gitter med størst mulig regelmæssighed. Et materiale er krystallinsk , når dets atomer eller molekyler er ordnet i et tredimensionalt gitter med størst mulig regelmæssighed. Polymerer betegnes som krystallinske, når. PBT er et delkrystallinsk termoplast, som mest bruges til mekaniske konstruktioner på grund af dets gode mekaniske, termiske og elektriske egenskaber.

Hvid silicone kan anvendes til fugning mellem metal, plast og træ, fugning af karme mod mur, betonelementer og murværk samt i industrien. Delkrystallinsk , hårdt, stærkt og relativt stift.

Stivheden falder lidt ved optagelse af fugt fra luften og materialet bliver derved meget sejt. Meget gode slid og friktionsegenskaber. Rimelig høj anvendelsestemperatur. Velegnet til tekniske emner som tandhjul, lejer, ruller, mekanisk belastede maskindele. E-modulkurve for en delkrystallinsk plast.

Temperaturens innvirkning på strekkstyrken. Tf = flytetemperatur, den temperaturen da vi kan bearbeide materialet plastisk. E- modulkurve for en delkrystallinsk plast.

Det er bare de amorfe områdene som har glasstemperatur, Tg. Krystallittene har et smeltepunkt, Tm, som ligger høyere enn. Plast , kunststof (eng. plastic anglicisme plastik) er en betegnelse for en række materialer, almindeligvis baseret på mineralolie fra undergrunden (råolie). Der er forskellige former for plast eller kunststoffer:. Krystallinsk plast er i virkeligheden delkrystallinsk , idet der er amorfe områder i plasten.

PET, Polyethylenterephtalat. Strukturformel: PET- plast. Materialebeskrivelse: PET er et delkrystallinsk termoplastisk materiale, med en hvidlig til farveløs egenfarve og en densitet på ca. PET har en glasovergangstemperatur Tg på ca.

Polyamid fås i flere typer kendt under handelsnavnet Nylon. PA er delkrystallinsk plast fremstillet ved trinvis polymerisation. Visse typer PA kan blive amorfe.

PA har gode egenskaber som ilt-barriere. POM materiale, almindeligt kaldet Acetal (kemisk kendt som polyoxymethylen), ekstruderes af Ensinger i plader, emnerør og stænger til bearbejdning. POM plast er en delkrystallinsk termoplast med høj mekanisk styrke og stivhed.

Acetal polymer har gode glidegenskaber og optimal slidbestandighed samt lav . Polyethylen er egnet til kontakt med levnedsmidler og er kendetegnet ved særdeles god bestandighed overfor van fugt og kemikalier.

Termoplast er en fællesbetegnelse for plasttyper, der kan formes ved opvarmning , og som igen bliver faste ved nedkøling. Opvarmningen og nedkølingen kan gentages mange gange. Termoplast kan inddeles i amorf og delkrystallinsk plast afhængig af plastens molekylestruktur. Herudover besidder termoplast forskellige.

PETG kan desuden koldbukkes op til. C, og er derfor en vanskeligere plast at varmeforme. Elektriske egenskaber: PET og PBT har ensartede elektriske egenskaber over et bredt temperatur- og fugtighedsområde. Afspændingsproces fører til udligning af materialeegenskaberne. Forøgelse af krystallingraden.

Optimering af de mekaniske egenskaber. Forbedring af dimensionsstabiliteten. Spåntagende bearbejdning kan føre til lokale overophedninger grundet . Termoplast er altså plast med enkle eller sammenhæn- gende trådmolekyler (makro-molekyler), som er arran-.

PP, der er medlem at polyolefinefamilien, er et delkrystallinsk materiale, som dog også kan optræde amorft. PP er velegnet til termoformning. En mælkekarton består af LDPE plast ( blød polyeten) og karton. PP, (polypropylen), med plastpilen 0 er en hård plasttype og godkendt til.

PE), polypropylen (PP), polystyren (PS) og . Termoplastiske polyestere(PET og PBT) er delkrystallinske termoplast. PET optræder både som amorf og som delkrystallinsk termoplast, mens PBT kun optræder i delkrystallinsk tilstand. I amorf og upigmenteret tilstand er PET transparent og farveløs, mens den i delkrystallinsk tilstand er ugennemsigtig og hvid.