Danske biavlere

Danske Biavleres Landsforening. Vi er en landsdækkende forening, som har eksisteret i mere end år. Vi tager os af alle forhold i biavlen, som kan gavne biavl og miljø. Generalforsamling i Hørning . Formålet er at give danske biavlere de bedst mulige vilkår for at drive biavl og producere honning på en bæredygtig og rentabel måde.

Få mere information om medlemskab her.

Han høster deres indsamlede vinterforråd (honning) og giver som erstatning sukker. Og jeg har personligt fået flere meldinger fra biavlere om en høj dødelighed i deres bistader, end jeg er vant til, siger Per Kryger. Læs også: Mere dansk økologisk honning på vej. Stort antal døde honningbier.

Dødelighed blandt bier er ikke et nyt fænomen. Datingsite for biavlere og økologiske landmænd. De fleste dødsfald sker, ifølge Danmarks . Råder du over et økologisk arealer, og ønsker bier til bestøvning?

Eller har du bier, som du tilbyder til bestøvning på økologiske arealer?

For at skabe kontakt mellem økologisk jordbrugere og biavlere , der tilbyder bifamilier til bestøvning, er der oprettet en ny “datingfunktion”. Håndsrækning til danske biavlere : Nye regler skal sikre økologisk honning. Danmarks Biavlerforening forventer nye regler for økologisk biavl indført inden nytår. Mere lempelige tolkninger af EU regler vil gøre det lettere at omlægge til økologi i Danmark.

Hidtil har det stort set været umuligt for danske biavlere at producere økologisk honning. De fem foreninger, der organise- rer danske biavlere , er gået sammen for at udarbejde et for- slag til en samlet ny dansk ud- dannelse for danske biavlere. Nærværende oplæg er en første skitse til form, omfang og indhold af en sådan uddannelse.

Oplæg- get er kommet i stand efter en meget intensiv og . Der har i de seneste par år været en massiv import af udenlandsk økologisk honning, da den danske produktion ikke har kunnet være effektiv nok. Og for de danske biavlere er det et stort problem, at danskerne køber udenlandsk økologisk honning og fravælger den danske, da dette betyder, at der kommer . Miden spredtes langsomt og blev ikke rigtig opdaget af de danske biavlere. Varroa er i dag helt almindelig udbredt i danske bifamilier.

Vi har gennem årene opsamlet en stor . Da der sikkert er mange, som ikke har læst interviewet, bringer vi det her: GØR OP MED PESTICD-FANATISMEN. Nyt forskningsprojekt kan måske føre til officiel vejledning i brug af pesticider i dansk biavl. Måske er det helt forkert, når danske biavlere tager afstand fra at bruge pesticider i bekæmpelsen. Denne skal så afprøves af en gruppe biavlere i løbet af sæsonen.

Efter sæsonen afholdes en praktisk workshop hvor indsamlede prøver analyseres og resultaterne opgøres.

Til slut samles erfaringerne sammen i et temahæfte, som gøres tilgængeligt for alle danske biavlere. Hvis resultaterne er positive kan det bruges som . For at minimere ovennævnte trussel fra importeret .